Đang Thực Hiện

220195 Scripts Installation

Hi Guys

I have two small scripts I need installed and integrated with a current website.

Looking for someone who could assist in these two small script installations.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: website installations, small php scripts, script installations, scripts installation, install website scripts, small scripts

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Pretoria,

ID dự án: #1966428

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

lookfie

well, here as been foretold.

$40 USD trong 0 ngày
(3 Nhận xét)
3.0