Đã hoàn thành

142127 Server Move

Hi,

I need a script moving from one server to another.

I also need the database table names and references within the script changing, ie table names are for example:

DB_Table_Name_ID

DB_Table_Name_Description

I want the to be

ID

Description

etc. There are 29 Tables.

I also need the database optimising as at the moment it is taking ages to load anything to do with the products.

PMB if you need more info

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: server move, server load, server changing, install server, php load table, move database, database move, optimising php, move php server, script load database, need install server, script install server, php database move, load php server, load database table php, php script server info, database table products, moving script, php load server, move server, move php script, move database server, server info php, move table database, php server load

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Leeds, United Kingdom

ID dự án: #1888302

Được trao cho:

easycoder

consider it done . just take my bid

$20 USD trong 0 ngày
(37 Đánh Giá)
4.4