Đang Thực Hiện

125467 site clone

clone of wwwtvx3com (different design)but using and selling the same software as theworldtubecom.

Basic SEO

admin to compliment site.

Payment in full once completed/uploaded to my servers and checked for errors and is bug-free.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, SEO, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: software selling site, compliment , clone design seo, uploaded clone, design selling script, seo script clone, software site clone, seo clone software, prodigyinvestor, install site, free script selling site, clone uploaded to, bug clone script, bug clone, site clone software, install php clone script, free site clone, clone bug, script selling site, php site clone

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1871633

Được trao cho:

w

:)

$95 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0