Đang Thực Hiện

134198 small mod on replicator script

Hi there,

I need this replicator script modified. It currently gives people links like this when they join: [url removed, login to view]

I need this modified so it gives links like this:

[url removed, login to view]

See attached zip file before bidding, I need this done quick by a pro.

regards,

Andrew

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: r pro, quick install script, replicator, php script modified, php file mod, script r, php script zip file, zip script, small mod, join script, replicator script, username script file

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét )

Mã Dự Án: #1880370

Đã trao cho:

ezekielsl

no problem

$50 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8