Đang Thực Hiện

127319 Softbiz job script template

Hello,

I have purchased a copy of SoftBiz Job script. I would like to change the default look of the script to something like ([url removed, login to view])

If anybody is experienced with SoftBiz job script template modification, please contact me.

Farshid

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: script template, farshid, modification job, script default script, install contact php script, php script template, job script php, job change script, change template php script, job contact template, softbiz, php job script, softbiz script, contact script install, softbiz template, change template script, job script, script change template

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Kabul, Afghanistan

ID dự án: #1873487