Đang Thực Hiện

137270 squirrelmail/round cube

hi.i want someone who is familiar to squirrelmail or round [url removed, login to view] can made theme/design for these [url removed, login to view] can make changes in Sq/RC plus installation to my server.

......Thx.....

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, SEO

Xem nhiều hơn: cube, squirrelmail squirrelmail squirrelmail, round design, theme squirrelmail, cube design, wwwert, design squirrelmail, squirrelmail, squirrelmail design

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) islamabad, Pakistan

ID dự án: #1883444