Đã Đóng

The server that I provided, please environment.

The server that I provided, please environment.

The first server?PHP Nginx Mysql Wordpress

The second server?Python PIN Django ([url removed, login to view])

Kĩ năng: MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: wordpress pin, please, environment, environment python, nginx install php, python Django php, python wordpress, django nginx, server 2012 python, server 2012 wordpress, mysql nginx, install php nginx mysql, wordpress nginx install, nginx wordpress mysql, django wordpress, wordpress python, server django, document server, python http server php, php nginx, kei5443, pin wordpress, environment php, wordpress nginx, server recognize value http header soapaction ios

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) fukuoka, Japan

ID dự án: #1704373

7 freelancer đang chào giá trung bình $160 cho công việc này

stels88

I can do this!

$250 USD trong 5 ngày
(179 Nhận xét)
6.5
aroel

I can finish this immediately, please refer to PM

$100 USD trong 0 ngày
(123 Nhận xét)
6.3
tech717

HI, Let's Start Now

$180 USD trong 0 ngày
(168 Nhận xét)
5.8
edujoseg

Hi, i'm expert on nginx, PHP, Django install. Check my reviews !

$120 USD trong 3 ngày
(23 Nhận xét)
4.8
SimbioS

Hi. I can do it for you. I send a message to you, please check your PMB.

$120 USD trong 2 ngày
(7 Nhận xét)
4.4
slk

Please see PMB.

$99 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
4.2
ZVq08nO4S

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0