Đã hoàn thành

153430 Theme/Design/Integration/php

Needed ASAP

I have an existing php script that needs a theme developed. I need a php developer to work integrating the newly designed theme into the existing php + mysql script. Some script modifications maybe needed so only experianced developers needed, please provide referance sites and background. The site is an advanced script combining youtube/myspace/facebook. many advanced fetures.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: theme developers, php mysql developers, php developers facebook, php developer facebook, developer theme, developers youtube, design a youtube background, advanced design, youtube developers, theme design, php developers needed, install theme, modifications theme, designed developed php, need developer php, php script facebook, facebook mysql script, design facebook script, theme integration php, facebook php integration, advanced php script, background theme, youtube background facebook, php design integration, script facebook mysql php

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

ID dự án: #1899613

Được trao cho:

ykarmisl

Please see PMB. Thank you!

$215 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0