Đã Đóng

Tumblr html

I want to purchase this Tumblr theme, but before I do I wanted to show you a screen shot of the theme and see if you could input html ads in specific locations of the theme.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: tumblr html, tumblr script, php tumblr, tumblr php, tumblr php script, html tumblr, tumblr html theme, screen html, ads html, tumblr theme script, php script shot screen, theme tumblr, tumblr theme php, tumblr theme, html ads, html post display input, html coding ads header, developers html email ads, shot script, shot screen script, html kijiji ads

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1729053

5 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

Max01

show me sir

$30 USD trong 0 ngày
(116 Đánh Giá)
6.0
khanov

I can do it. Immediately. Just provide me more info.

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.1
gopalpatel18

Please check your inbox -gopal patel

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Yg3Kn1QY4

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
iali

I have almost 13 years working experience. I have developed many small to large web application/websites.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0