Đang Thực Hiện

756 Two Gift Registrys Setup osc

This project is to install gift registrys on two CRE sites to work the same the gift registry functions on this osCommerce site: [url removed, login to view] The two development sites are: [url removed, login to view]~hopscot/shop/ [url removed, login to view]~pink/[url removed, login to view] Contribution: [url removed, login to view],1226/category,all/search,registry

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: gift shop, gift registry contribution oscommerce, php script gift registry, install php gift registry, gift script php, gift shop project, community site setup, registry oscommerce, osc gift registry, php gift script, osc script, oscommerce php setup, osc category, gift contribution registry, oscommerce shop category, osc install contribution, osc work, install osc site, oscommerce search script, osc site, work osc, osc project, contributions osc, cre install, oscommerce category contribution

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

ID dự án: #1751624