Đã hoàn thành

134333 Update Blog Look/Feel & Plugin

This is for the add-ons to the blog as well

as the look/feel update.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: plugin update, look, look & feel, feel, blog plugin, update install, blog update, blog plugin install, update blog, add update blog, script php update, script install update, install look feel

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét )

ID dự án: #1880505

Được trao cho:

inetsl

As discussed. Payment via SL Escrow. Thanks!

$90 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0