Đang Thực Hiện

118263 Upgrade Mambo

I want to upgrade my Mambo installation from version 4.5.3 to 4.6.1. Everything must work right, especially the front-end editor.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: want upgrade, front end editor, php script upgrade, mambo installation, php mambo, mambo, mambo php

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1864431