Đang Thực Hiện

Upgrade Mantus bug tracking to have WYSISWYG

Upgrade mantisbl helpdesk to have WYSISWYG editor for *Description , Steps to Reproduce, and additional information, and Note fields.

Kỹ năng: MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: reproduce bug, helpdesk php, php helpdesk, bug tracking, emurad, upgrade script php, php script upgrade, fields bug, copy information form fields, bug description, php helpdesk script, bug tracking responsibilities, trac bug tracking

Về Bên Thuê:
( 99 nhận xét ) Amherst, Canada

Mã Dự Án: #1724526

Đã trao cho:

phpdevindia

As discussed. Thanks sir.

$60 USD trong 1 ngày
(122 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

beyondprograms

i can setup a WYSIWYG on those fields

$100 USD trong 0 ngày
(14 Đánh Giá)
6.1