Đã hoàn thành

Upgrade Mantus bug tracking to have WYSISWYG

Được trao cho:

phpdevindia

As discussed. Thanks sir.

$60 USD trong 1 ngày
(122 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

beyondprograms

i can setup a WYSIWYG on those fields

$100 USD trong 0 ngày
(14 Nhận xét)
6.1