Đang Thực Hiện

4475 URGENT 911 HELP

I have a forum, that has joomlia and in this I can post comments and people in return can post comments. For some reason it stopped working it won't let them post and it doesn't show up. Says You are not authorized to view this resource.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: stopped working, post help, help forum, script comments post, joomlia, urgent forum

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1755345