Đang Thực Hiện

128151 vBullentin 3.6.5 Mods

Needed someone to install and configure multipal mods for vBullentin 3.6.5

Most mods has been installed but not configured.

There has been approx. 40 mods already installed.

If you have other mods for this script please let me know thru pm.

Thank you

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: installed mods, script mods, php script mods, vbullentin, install vbullentin, mods, php mods installed

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Cross Junction, United States

Mã Dự Án: #1874319

Đã trao cho:

$15 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0