Đã hoàn thành

151296 Vbulletin Forum Installation

Here's a simple job for the right person.

I need a vbulletin forum installed on my server/domain.

The forum will be the only page on my domain/server similar to the site below: [url removed, login to view]

Easy job! I'll need to test the forum before I release payment though.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: vbulletin forum script, simple forum php script, script php vbulletin, vbulletin payment page, job vbulletin, vbulletin payment, php script vbulletin, simple forum script, vbulletin script, similar vbulletin, site vbulletin forum, vbulletin forum php script, easy job forum, php simple forum, vbulletin php script, easy simple forum, job forum vbulletin, easy script installation, vbulletin job site script, vbulletin job site, vbulletin job, script simple forum php, install vbulletin, install forum site, forum site installation

Về Bên Thuê:
( 88 nhận xét ) redford, United States

ID dự án: #1897476

Được trao cho:

heyy68sl

Lets install your script now! Escrow Req'd. :) Marilyn

$23 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0