Đang Thực Hiện

139842 vBulletin Upgrade Project

Please See Attached Document

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, SEO, SQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: upgrade vbulletin vbulletin, upgrade vbulletin, php upgrade project, vbulletin upgrade, upgrade project, vbulletin install project

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Clarks Summit, United States

ID dự án: #1886017

Được trao cho:

thatscriptguy

As discussed via the PMB. $200 is a bit under my usual bid for this size of project. The upgrade from 2.x to 3.6.x itself is a fairly large undertaking.

$200 USD trong 5 ngày
(118 Đánh Giá)
5.9