Đã Đóng

Video chat / recording / playback solution based on red5

- Video record allowed of max 5 minutes based on session id received on connect (query in mysql db to retrieve user name based on session id).

- Video playback based on session id sent on connect (query in db to check if the session is valid)

- Video session (chat) based on session id (query on db to check if the session matches the users - each video session has a specific start time and end time, must check if the session is scheduled at the time of the request - also, limit the session to two hours).

More details on request.

Kĩ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: video chat based red5, chat based red5, based red5, video record, recording video chat, video based chat, chat based , mysql video, video record playback, chat record, connect query mysql, php red5 video chat, red5 chat script, video recording script php, php chat video, install video chat red5, install red5 video chat, php video recording script, script php chat, mysql chat script, hours video, video recording playback, user chat script, php mysql video chat, video start

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brasov, Romania

ID dự án: #1062562

5 freelancer đang chào giá trung bình $628 cho công việc này

mavdeveloper

pls chk pmb

$800 USD trong 5 ngày
(12 Nhận xét)
5.4
Cydertech

I want to start now.

$400 USD trong 10 ngày
(14 Nhận xét)
4.3
hanush

I can jump start on it...

$390 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
3.6
futuretech011

PLEASE CHECK PM

$850 USD trong 45 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BestJavaCoder

Hi, Please check the pmb

$700 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0