Đang Thực Hiện

128037 WebHosting Site Script clone

Hi !

I required good Hosting and Domain name selling sites with above features :

- Domain name selling using Directi API

- All hosting options of : [url removed, login to view] site

- Customer payment using Paypal, e-Gold, AlertPay and Moneybookers

Please pm me if any qsn.

Regards,

John

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: a2zshop, domain selling sites, domain name selling, webhosting, paypal script api php, selling domain name, api alertpay, install script domain, domain selling site script, clone paypal script, script clone paypal, api script paypal, script api payment, com site, domain name script, domain hosting script, payment script clone, install paypal clone script, paypal payment clone script, domain name clone, good selling site, domain clone php, php alertpay api script, moneybookers script payment, script paypal api

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Valsad, India

ID dự án: #1874205