Đang Thực Hiện

159301 WordpressMU Install Help

Hello,

I need help on getting my WordpressMU installed on

my server.

I have tried but i can´t get it to work properly.

It´s a plus if you have installed this script before.

My biggest problem is that the script doesn´t create

new blogs like it should, so i have missed something along the way...

Cremp

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: blogs that need help, php script install help, wordpressmu, install help

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

ID dự án: #1905490