Đang Thực Hiện

134284 WWM

hi. i need someone who is familiar to world wide messenger.

i need custom and unique theme of [url removed, login to view] plus the intalation of the script in my server....Thx....

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: wide install, messenger plus, install messenger custom, install script messenger, wwwert, world php script

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) islamabad, Pakistan

ID dự án: #1880456