Đang Thực Hiện

153576 Youtube Clone Install

I have a youtube clone script that I need installed on my shared hosting account with apthost.com. Their servers come with all the programs neccessary to host a video sharing program.

I will provide the program and cpanel/ftp info upon successful bidding.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: cpanel ftp, install hosting, shared hosting cpanel, bidding youtube, install youtube clone script, ftp hosting script, video youtube php script, youtube programs, youtube program, youtube info, video sharing php script, program youtube, programs youtube, php youtube video script, install program, install clone script, cpanel ftp script, script php youtube, video install, php youtube clone, clone script bidding, video host clone, hosting clone, youtube host, cpanel install

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1899759

Đã trao cho:

phpdudes

Dear sir, Please check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(64 Đánh Giá)
6.0