Đang Thực Hiện

Client Area for Webmaster clone

I need a clone of -

USER DEMO

[url removed, login to view]

Username: test

Password: test

ADMIN DEMO

[url removed, login to view]

Admin Username: admin

Admin Password: admin

Need it done quickly.

Thanks.

Kĩ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: webmaster clientarea, client area clone, clone, user area php, need client, script clone test, com username, admin area, script webmaster, password area, test script clone, admin area php script, admin area script, test clone script, username password password , username, test http script, script client area, php username script, http client, demo php installation, clone php script, clientarea, area, admin area script php

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #23318

Được trao cho:

MNVStudios

Can be done.

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.0