Đang Thực Hiện

Creloaded Store, fix for server updates

Have Creloaded Store [url removed, login to view] we need to have check, and fix for server updates for MySQL5

Kỹ năng: Linux, PHP, Thiết lập Bản thảo, An ninh Web

Xem thêm: store, server installation, creloaded, server check, server fix, fix need, php store, need fix php, php check fix, php server script, php script fix, fix php installation, check updates, dek7, creloaded server, script server, check server script, php creloaded, php updates, script php store, php server check, need server, server script, creloaded mysql, store jpg mysql 2008

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Cardiff, United Kingdom

Mã Dự Án: #53786

Đã trao cho:

Dek7

It can be done easily and perfectly :)

$58 USD trong 2 ngày
(21 Đánh Giá)
4.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $59 cho công việc này

MysterySoftGrp

We can help you.

$60 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6