Đóng

AE Dating Mods

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $78 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Looking for a freelancer to add some basic mods to my AE Dating script, behind schedule so I need someone ASAP. Also looking to develop a good working relationship with a freelancer to work on major mod projects to AEDating in the near future. As I said behind schedule and need someone that has the time ASAP and knows AE Dating Script.

1. Add a mod to admin panel to be able to manipulate the real number of currently online users, registered members, new this week, etc.

2. Add a image field to membership page

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online