Đã Đóng

oscommerce upgrade

Currently using 2002 version of oscommerce.

Seek to upgrade to latest version asap.

Can we keep our data ?

All suggestions welcome

troy

[url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: seek i, seek c, seek au, c seek, au seek, upgrade, upgrade php, suggestions, script oscommerce, upgrade latest version, upgrade version, latest php, oscommerce version, upgrade oscommerce version, data oscommerce, upgrade script php, upgrade php latest, suggestions script php, php version oscommerce, php suggestions script, php script upgrade, oscommerce upgrade version, upgrade php version, oscommerce version upgrade, oscommerce version php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #7117