Đóng

PHP EXPERT NEEDED

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $85 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

PHP expert needed to add some new features to my Ebay template site.

Also make some amendments to current features.

I do not know how to explian how the site was built as web designer is uncontactable hence needing a PHP Expert who will beable to work out themselves.

Site is built with php my admin database.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online