Đã hoàn thành

phpBB Forum and phpmyChat Integration

I need phpbb forum and phpmychat scripts installed and intergrated in to my web application on my new hosting server along with thier include databases created in mysql both have install scripts and sql scripts and only take about 10min each if you know what your doing, must have php programming experince.

Kỹ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: php forum script, no experince, my sql databases, phpbb phpmychat, phpmychat phpbb, sql integration, mysql and sql, Integration server, phpbb mysql, phpbb forum hosting script, phpbb script hosting, install phpbb, forum integration, know phpbb, sql integration php, forum hosting scripts, SQL Server integration, php sql integration, install sql, install sql server application, sql server script, Web integration , application integration, sql server web integration, web integration sql

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) xxx, United States

Mã Dự Án: #16580

Đã trao cho:

DevExpert

it's me :)

$30 USD trong 1 ngày
(135 Đánh Giá)
7.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

skv

As I told you. phpBB2 is my cup of tee.

$30 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
5.0
StreetSoulja88

I can install both of them for a good review, or I can integrate them for the above bid.

$60 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
3.3
mythicdesigns

please rad pmb

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.3
gorduxdev

I prefer to use phpBB2 so I hope that I can help you

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0