Đang Thực Hiện

ProBid Auction Site

To install ProBid auction script (Which I have) onto a new website. Insuring that all modules work properly and to ensure that integraton with phpbb is working correctly.

Kĩ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: site working, ensure, phpbb auction install, site install, installation auction, auction site php script, phpbb probid, probid install, probid phpbb, php auction script, install php auction script, website auction, site auction, script installation working, script auction script, script auction, probid installation, install site, install probid, correctly, auction site script, auction modules, php probid auction, install phpbb site, php script auction

Về Bên Thuê:
( 210 nhận xét ) Newark, United States

ID dự án: #46520

Được trao cho:

quality1st

we can do it now

$30 USD trong 0 ngày
(37 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

leopro

We shall do the transfere ASAP.

$50 USD trong 3 ngày
(26 Nhận xét)
5.4