Đang Thực Hiện

Script install

My budget is $30.00 only.

I will pay only after install.

I have script same as [url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: script install, Install, install www, www script, php pay script, pay php script, php script install, php installation script, pay install, budget php script, index script, script pay, pay install php script, pay install script, script budget, installation script, http script, pay script

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Des Plaines, United States

Mã Dự Án: #63691

Đã trao cho:

sunsoft2

Can be done.

$30 USD trong 0 ngày
(149 Đánh Giá)
6.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Sphinks

Let's start!

$30 USD trong 0 ngày
(89 Đánh Giá)
6.6
AndoCEO

let's start right NOW!!!

$30 USD trong 0 ngày
(18 Đánh Giá)
5.0
inventor

hi, php developper since 5 years, I can install your script. Regards,

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1
kircyclone

Yes I can install it.

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9