Đã Hủy

setup Paypal IPN

i want to get a paypal system setup for my website that will accept payments. Lowest bid and person who can setup the same in 1 hour will be selected now itself.

Kỹ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem thêm: bid paypal, get paypal, accept paypal payments php, ipn paypal php, script paypal php, payments system, hour bid, system paypal, php paypal ipn script, want website paypal, php setup, ipn script, php paypal ipn, php payments system, paypal php ipn, website accept paypal, setup script, setup paypal php, setup paypal ipn, selected, script paypal, php website setup, php setup script, php lowest bid script, php ipn paypal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) birmingham, United Kingdom

Mã Dự Án: #18183