Đang Thực Hiện

154077 iphone friendly websiteclone

i need a clone for this site [url removed, login to view]

this project is only for ppl that have a iPhone and know what its all about thx

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, SEO, SQL

Xem nhiều hơn: ppl, php site iphone, seo iphone, iphone seo, iphone clone, clone iphone, iphone friendly site

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1900260