Đã hoàn thành

135300 Site Script Remake PHP

Complete remake of old script with updated admin interface and multiple new functions.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, SEO

Xem nhiều hơn: remake, script seo php, functions seo, seo php script, php seo script, seo site admin, site script, admin interface php, remake site, seo functions

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1881472

Được trao cho:

adytzasl

please see pmb

$1200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0