Đang Thực Hiện

Website design project -one

The project requires the bidder has solid PHP/HTML/SEO knowledge.

The project is only open for experienced bidders.

Thanks.

Kỹ năng: PHP, PSD to HTML, SEO

Xem thêm: design one, solid design, project php html, website php project, html website design project, html design project, website html project, project design website, php design project, website design bidder, seo website design, website design bidders, php seo project, project design bookshop website, open interior design website, implement project design website

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) New Jersey, Australia

Mã Dự Án: #1610289

Đã trao cho:

MonojitB

Thanks for the project!!

$80 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $177 cho công việc này

arman321

SERIOUS [url removed, login to view] PMB...

$250 USD trong 30 ngày
(5 Đánh Giá)
4.2
Mubbshirkazmi

Please Read Your PM.

$200 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8