Đang Thực Hiện

CandyPress eCommerce Fix

Having trouble migrating a Candypress eCommerce to a new server and need help ASAP.

Kỹ năng: eCommerce, PHP, Giỏ hàng mua sắm

Xem thêm: migrating, candypress, ecommerce fix, fix asap, mrpetesurfs, php candypress, candypress php, ecommerce shopping carts, migrating shopping carts, ecommerce help

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Jacksonville, United States

Mã Dự Án: #1085614

Đã trao cho:

sureshdevi

I can do this work. Thanks, Suresh

$42 USD trong 1 ngày
(725 Đánh Giá)
7.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $41 cho công việc này

eelance

what is the problem.i can help with that.

$30 USD trong 0 ngày
(408 Đánh Giá)
7.0
exitsol

Lets get started

$50 USD trong 0 ngày
(126 Đánh Giá)
6.0