Đã hoàn thành

RC2A Fancybox

Convert modified RC2A from Ultra Pics to Simple Multi Image Add-on (Un-Limited) with FancyBox Popups. Installation uses Mindsparx.

Kĩ năng: OSCommerce, PHP, Giỏ hàng mua sắm

Xem nhiều hơn: simple multi image add limited fancybox popups, ultra, multi image, php convert image add image, php image convert, multi shopping, php fancybox, simple multi image, fancybox php, convert pics, fancybox submit form, fancybox popup, fancybox, fancybox facebox etc, ckeditor fancybox, fancybox contact form, fancybox form, oscommerce fancybox, fancybox oscommerce, fancybox install oscommerce, mindsparx

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Byron Bay, Australia

ID dự án: #1021909

Được trao cho:

kev2me

Would be glad to work for you again.

$40 USD trong 2 ngày
(118 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

saiSoftIndia

Ready to start.

$40 USD trong 0 ngày
(429 Nhận xét)
7.6