Đóng

Opencart master slave

Dự án này đã được trao cho ntiersolutions với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hello Everybody.

Has somebody skills to make an extension to product page of opencart.

I need something like master and slaves products.

Pls make me an offer.

Waiting for answer

Br

Lucky

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online