Đã Đóng

Optimizing Magento store for high traffic and cloud hosting

I currently have an online store at [url removed, login to view] on dedicated virtual hosting but I need to set up my site on cloud hosting optimized for high traffic.

Kĩ năng: Dịch vụ trang web Amazon, eCommerce, Nginx, PHP, Giỏ hàng mua sắm

Xem nhiều hơn: magento traffic, virtual magento, traffic magento, set up store, Magento Hosting, hosting magento, cloud hosting, cloud com, magento cloud, virtual hosting, set online store, 301 magento, store need traffic, magento dedicated, store traffic, online store traffic, cloud online, virtual store, online store hosting, snapbacks, magento 301, cost set magento store, virtual shopping, php high traffic, magento store php

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Irvine, United States

ID dự án: #1721120