Đã Đóng

OSCMAX Add Smart Post Option to Fedex Shipping Mod

We need to immediately add the Smart Post Option to our already installed Fedex Module on OSCMax 2.25. We need to add the Smart Post Option immediately!

Kỹ năng: OSCommerce, PHP, Giỏ hàng mua sắm

Xem thêm: oscmax fedex, oscmax, fedex, fedex php, php fedex, shipping module php, oscmax php, fedex php module, shipping option, fedex shipping module, fedex shipping, smart php, oscmax add, fedex module, add module, free shipping mod oscommerce, post add craigs list, phpbb mod edit post, virtuemart fedex shipping label

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Phoenix, United States

Mã Dự Án: #1076194

2 freelancer đang chào giá trung bình $110 cho công việc này

AtlanticSoft

Hi please check pmb for details

$100 USD trong 4 ngày
(191 Đánh Giá)
8.0
amit113920

lET ME KNOW YOUR REQUIREMENT :)

$120 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0