Đang Thực Hiện

Oscommerce emergency SSL on checkout not working

Need quick fix, my hosting company changed servers and now my checkout and admin is not on an SSL, yet the hosting company says the SSL is working. On https urls the images dont appear.

Kĩ năng: OSCommerce, PHP, Giỏ hàng mua sắm

Xem nhiều hơn: ssl, emergency, checkout, ssl checkout, ssl php, working shopping, php https ssl, ssl oscommerce, not, ssl https, fix checkout oscommerce, quick checkout, oscommerce company, oscommerce checkout working, oscommerce quick checkout, oscommerce dont, oscommerce images ssl, images oscommerce ssl, https oscommerce, appear oscommerce, oscommerce checkout ssl, checkout oscommerce working, checkout oscommerce https, working shopping carts, images oscommerce

Về Bên Thuê:
( 167 nhận xét ) Hellertown, United States

ID dự án: #1035296

1 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

AlinGhinoiu

Hello ! I can start fixing it now. Please check your PM board. Thank you !

$70 USD trong 0 ngày
(109 Nhận xét)
6.9