Đang Thực Hiện

PHP Developer

I have a custom built shopping cart that is double charging clients credit card when they click the back button. I need to get this fixed. My thought is to make them shopping cart empty when they click the back button. I need some one who know php shopping carts very well.

Kỹ năng: MySQL, PHP, Giỏ hàng mua sắm, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: php credit, custom php developer, click developer, php developer need, shopping credit, shopping cart credit card, php card, empty cart php, empty cart, custom shopping carts php, carts, zencart developer php ukraine, developer php integrate google, shanghai developer php mysql, php shopping, custom php shopping carts, custom php shopping cart, developer php iran, cart developer, flash php card system, credit cart php

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) Charleston, United States

Mã Dự Án: #1062974

Đã trao cho:

MarcusPan

I have a perefct solution!

$49 USD trong 0 ngày
(133 Đánh Giá)
6.5

5 freelancer đang chào giá trung bình $96 cho công việc này

mantislin

Hi sir, can do this for you. thanks, kimi

$50 USD trong 1 ngày
(126 Đánh Giá)
6.5
itambassadorz

Please check PMB

$180 USD trong 5 ngày
(14 Đánh Giá)
4.9
samyboy280

Check your Inbox.

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.5
gwbit

Hi Please check the message board.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0