Đang Thực Hiện

Project #15 for codeguru786

Existing OS Commerce website which requires a resolution for shipping issues. Total turn around time is 5 working days. FTP, CPanel and OSC Admin access provided. Thanks.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, MySQL, PHP, Giỏ hàng mua sắm

Xem thêm: cpanel issues, codeguru786, codeguru, project shipping, project ftp access, shipping project, project turn around, turn time project, commerce admin, codeguru php, admin osc, osc shipping php, osc access, osc shopping, commerce osc, osc project, codeguru project, ftp project, project ftp, commerce access admin, cpanel ftp url, problems osc admin access, shopping website project, ftp cpanel, osc admin login customer

Về Bên Thuê:
( 74 nhận xét ) Marikina City, Philippines

Mã Dự Án: #1724191

Đã trao cho:

codeguru786

please accept, Thanks

$250 USD trong 5 ngày
(394 Đánh Giá)
8.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $208 cho công việc này

paslinvino

refer about us : http://aviinas.com

$150 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
roshinsoft

WE HAVE EXPERINCED TEAM TO WORK ON YOUR PROJECT.

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
DF4G23pyP

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0