Đang Thực Hiện

Project #10 for codeguru786

For adjustments on OS Commerce website to complete issues experience with checkout and other minor details.

Thanks.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, MySQL, PHP, Giỏ hàng mua sắm

Xem thêm: codeguru786, codeguru, commerce complete project, commerce minor, minor project, minor project php, codeguru php, java project blackberry experience, paypal express checkout experience, codeguru project, writing project buyer experience, project graphic experience java, shopping website project, project manager experience

Về Bên Thuê:
( 74 nhận xét ) Marikina City, Philippines

Mã Dự Án: #1641881

Đã trao cho:

codeguru786

please accept, Thanks

$200 USD trong 10 ngày
(409 Đánh Giá)
8.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $190 cho công việc này

bannik

I am a web development expert working on development of my own ecommercial websites cms. will do the job quickly and with good quallity.

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0