Đang Thực Hiện

project for priya cssplayer

As discuss previously more info i will send in PMB Project Detail

Please dont make delay as in previous project

60$ ( very small work)

Kỹ năng: PHP, Giỏ hàng mua sắm

Xem thêm: project detail, priya, upbeat, cssplayer, illustrator small work, discuss project work, clipshare dont video work, dont japanese translators work, project pmb

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) jaipur, India

Mã Dự Án: #1713724

Đã trao cho:

priyacssplayer

All things discussed.

$60 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
2.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

sophia21

Hi, I can fix the css issues. Please check PMB. Thanks

$40 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.5
suryawono

ready for work

$30 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.3