Đã Đóng

Upgrade Prestashop site

I would like to find someone with lots of Prestashop experience to upgrade my prestashop site from Prestashop 1.5.1 to 1.5.4.1

Kỹ năng: eCommerce, MySQL, PHP, Prestashop, Giỏ hàng mua sắm

Xem thêm: upgrade 2013, upgrade prestashop theme, pay upgrade prestashop, upgrade prestashop version, upgrade prestashop error, prestashop experience, upgrade prestashop database, prestashop email working upgrade, upgrade prestashop existing database, jak upgrade prestashop, upgrade php site, prestashop site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #4555776