Đã Đóng

Custom Software Tool Project For Fen

This is a custom project for my programmer, a tool for our social networking team

The tool has been custom created and will be used for tools

Kỹ năng: Lập trình C#, Quảng cáo trên Facebook, PHP, Mạng xã hội, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: php social networking software, software tool, social networking tool, custom tool, programmer social networking, social software, metatrader copy tool software, forum software custom users, free software custom tshirt, poker software custom, tool custom, software custom shirts, social networking programmer

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Ash, Philippines

Mã Dự Án: #1632349

3 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

mofula

PLEASE SEE PMB

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vntldi1km

Please check the PMB

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tp7oe25sv

Please check the PMB

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0