Đã hoàn thành

account need consulting problem

Creazione landing tab, progetto con azienda italiana all'interno della pagina fan dell'azienda stessa.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: italiana, creazione, fan software, landing tab, account need, camscom need account, need account mtgo, problem creating gmail account, need account usa, need account youtube

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Padova, Italy

ID dự án: #1734822

Được trao cho:

giuze

penso di poterlo fare bene, ho avuto altre esperienze con FB...

€75 EUR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.0