Đã Đóng

Adtrackz Expert wanted

Hello

I' m looking for somebody who is an expert in Adtrackz. I've installed scrypt, and everything works exept conversion tracking. So I can't see any selling stats.

So I need help

Greetings

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: php expert tracking, scrypt, need help selling, conversion expert, architecture works, help wanted, linux wanted expert, expert selling, conversion tracking, joomla google tracking conversion, expert wanted, wanted digg expert, adtrackz, seo expert wanted, php conversion tracking, conversion tracking php, joomla expert wanted, conversion tracking code

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Pszów, Poland

Mã Dự Án: #1032701

2 freelancer đang chào giá trung bình $190 cho công việc này

MarcusPan

Witam! Prosze sprawdzic PW | PM has been sent.

$195 USD trong 1 ngày
(135 Đánh Giá)
6.5
diegou

hi please check pm

$185 USD trong 7 ngày
(38 Đánh Giá)
5.9