Đã Đóng

Asterisk & Vicidial Experts

12 freelancer đang chào giá trung bình $1875 cho công việc này

tektrix1

Kindly Check PMB

$2000 USD trong 10 ngày
(16 Đánh Giá)
6.2
nasirbest

Please check PMB

$3000 USD trong 15 ngày
(38 Đánh Giá)
6.1
yancy

Hi I have a good experience with Dialer and VoIP.

$1500 USD trong 4 ngày
(46 Đánh Giá)
5.9
xeeonix

Hi Please Check your PMB!!!!!!!

$2500 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
4.4
voipmanvn

hi, Please check my profile. I can help you.

$1500 USD trong 30 ngày
(12 Đánh Giá)
4.5
hire4asterisk

Hi, Please check your PIM.

$1500 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
3.9
mystuffworks

I have the most experience, please see PM.

$1500 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6
evolvingnetworks

Please see PM ...

$2000 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
4.0
nikeshshk

Please Check PMB.

$1500 USD trong 9 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
edzofcit08

Hi, Please check PMB. Very interested on this project.

$2000 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
indikam

Hi, I am very fluent with this. Please let me know if you are interested. BR, Inidka

$1500 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mmixx

I'm very interested on this project. Please see PM...

$2000 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0