Đã hoàn thành

Bash Script To Search Umlaut

i need a very small bash scrip which can search for folders with umlauts (ö,ä,ü,é,è,à) and execute to commands to all found folders:

the script has to search in thousands of folders and files, folders with umlaut.

example:

Foldername: Verträge

And then set two commands to this folder

Command 1: convmv -r -t ISO-8859-1 -f UTF-8 --notest <FolderName>

Command 2: convmv -r -f ISO-8859-1 -t UTF-8 --notest <FolderName>

now search the next folder with umlaut.

and set the two commands and so on...

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: umlaut bash, bash umlaut, r architecture, to search, bash 0, search for files, bash script, architecture f, software search, php script execute, search next, execute bash script, ????, bash search, php execute commands, 8859, search software script, files search, script bash, iso 8859, php search files, shared files search engine script, scrip php, php script commands, software script architecture

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Zurich, Switzerland

ID dự án: #1066732

Được trao cho:

gangabass

I can do this job for you. See PM for details.

$30 USD trong 0 ngày
(112 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

phankhanh

Please check your PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(10 Nhận xét)
3.8